Kahani

Kuch dair hai tere ane mai
Shehri bas gaye apne thikano mai
Sayal ghayab hogya sanate mai
Waqt chup sa gaya badal mai
Ab ki baar tu na aya,
Tau chand khaif hojeya ga
Gar agya tau roshni mai dhal jayega
Ye kahani bari purani hai
Par phir bhi dunya se anjani hai